По-русски|Eesti keeles|In English
Estonian UNESCO Youth Associationbanner
AlgusEUYAProjektidIndigoPersonaliaGaleriiKalender

Klubi „Smarteen”

Smarteen ehk targad mängud õpilastele on projekt millega EUYA tegeleb juba mitu aastat. Kuigi varem tegu oli pikkajaliste projektidega, siis „Indigo” stuudios idee muutus huviklubiks kus aeg ajalt toimuvad mingisugused üritused, nimelt treeningud ja turniirid.

Treeningute peaeesmärgiks on testide ja mängude vormis loogilise, ruumilise taju, taiplikkuse, koostöö ja individuaaltöö võimaluste arendamine, juhi- ja karismaatiliste omaduste leidmine ja nende arendamine rühmade esindajatel, abi oma arvamuse kaitsmise kompleksi ületamisel. Üheks konkreetseks eesmärgiks on aga meeskonnade loomine eelnimetatud tegevuste kaudu ühisturniirides, festivalides ja seminarides osalemiseks. Igakuised kohtumised grupi esindajate vahel intellektuaalsete mängude näol (nagu nt: „Brein-ring”, „Mis? Kus? Millal?”, „Oma mäng”, „Mälumäng”, „33 küsimust” jne.). Turniirid toimuvad nii kohalikul kui ka piirkondlikul tasandil, kaasates teiste intellektuaalklubide esindajaid, temaatilise iseloomuga ning need viiakse läbi eri keeli valdavate noorte seas. Nende mängude tulemused sisestatakse turniiritabelisse, mille põhjal valitakse võitjad, nii ühes mängus kui ka hooaja võitja.

Treeningutes toimub ka võistkondade komplekteerimine, pidev rollide muutus ja jaotus võistkondade siseselt, selleks et iga osaleja saaks vastavalt järgmisele süsteemile proovida end uues rollis:

 • kapten, või võistkonna juht kes osaleb võrdselt teistega ideede pakkumises ja arutlemises, kuid põhifunktsioonina on tal õige vastuse versiooni määramine. Kaptenil peavad olema juhi omadused ning ta peab oma võistkonnas olema autoriteet;
 • oponent on teine inimene võistkonnas, aga ta otseselt arutlemises ei osale, kuid peab kritiseerima igat vastuse versiooni, andes sellega lisapõhjust arutlemiseks, kaalutlusteks ja vastuse määramiseks või siis selle eitamiseks ja uue vastuse versiooni leidmiseks. Oponent peab omama väga loogilist mõttelaadi;
 • „ideede generaator” — üks või kaks võistkonna liiget, kelle põhifunktsiooniks on maksimaalselt lühikese aja jooksul tuletada võimalikult palju vastuse variante ja versioone võistkonnale arutlemiseks. „Ideede generator” paistab silma oma ruumilise tajuga ning kalduvusega loogiliselt mõtelda arutlusversioonide vormistamise käigus;
 • teoreetikud — ülejäänud võistkonna liikmed. Nende põhifunktsioon seisneb „ideede generaatori” versioonide „püüdmises” ning oma versiooni kaitsmine oponendi ees või siis põhjuste toomine sellest versioonist loobumiseks. Teoreetikuid iseloomustab intellektuaalse pagasi ning teadmiste varu olemasolu.

Turniiride käigus toimub treeningus omandatud vilumuste praktiline rakendamine, võistlusõhina lisamisega, piiratud küsimuste arvuga, autasudega võitjatele (arvestades projekti hariduslikku suunitlust võitnud võistkonna igale liikmele auhinnaks on pileteid kultuuriüritustele, raamatuid, albumeid) ning turniiri tabelisse tulemuste kandmisega, mille tulemusel määratakse võitja võistkond nii kindlas vanuserühmas, kui ka hooaja (7 kuud) võitja.

Smarteen'is on mitu põhifunktsioone, ta on:

 • õpetuslik — peamiste õpivilumuste, oskuste nagu nt: mälu, tähelepanu, erineva modaalsusega informatsiooni tajumise arendamine, samuti võõr- ja emakeele valdamise oskuste arendamine;
 • meelelahutuslik — sõbraliku õhkkonna loomine, keele, kultuuri, ajaloo omandamist igavast üritusest muutmine põnevaks seikluseks;
 • kommunikatiivne — õppurite ühendamine kollektiiviks, emotsionaalsete kontaktide loomine;
 • lõdvestuslik — närvisüsteemi ülekoormatusest tingitud emotsionaalse pinge maandamine;
 • psühhotehniline — vilumuste kujundamine oma füüsilise seisukorra ettevalmistamiseks efektiivsemaks tegevuseks, psüühika kohandamine suurema informatsioonimahu omandamiseks;
 • arenduslik — isikuomaduse harmooniline arendamine reservsete võimaluste aktiviseerimiseks;
 • kasvatuslik — käitumise psühhotreening ja psühhokorrektsioon, kasutades eluliste olukordade mängulisi mudeleid.
 • Oma jõudu intellektuaalsetes mängudes proovida saab esiteks kirjutades Smarteen'i juhile Dmitri Petšonkin'ile.

  Teostatud projektide kohta saab lugeda siit:

  Kakskeelne projekt „Smarteen“ (2004)

  Kultuuride erinevused ja intellektuaalsed väärtused Euroopa Liidu globaliseerumise raames (2004)

  Targad mängud õpilastele — Smarteen (2005)

  Lille 9,  51010 Tartu   |   Tel./Faks:  +372 566 90 533   |   E-post:  euya@euya.ee