По-русски|Eesti keeles|In English
Estonian UNESCO Youth Associationbanner
AlgusEUYAProjektidIndigoPersonaliaGaleriiKalender

EUYA Indigo

Alates 2006. aastast on Tartus avatud noortestuudio „Indigo”, mille huvitegevus oli suunatud kindlale sihtrühmale — Tartus ja Tartumaal elavatele mitte-eestlastele, peamiselt venekeelsetele noortele. Stuudio nimi, mõiste „indigolaps”, pärineb psühholoogiast ning tähendab väga erilised omadused lastel millised tuleb varakult tõsiseslt võtta ning õpetada, kuidas tarkuse ja omaduste arendada. Selle lähenemisviis on tihedasti seotud EUYA metooditega (nt. mitte-formaalne õppimine, intellektuaalsed mängud kui vabaaja veetmise võimalus, jne.) ja vastab täielikult EUYA imagole ja eesmärkidele. Stuudio peamiseks erinevuseks teistest linna noortekeskustest oli omataoliste koolitust (peer education) praktiline kasutamine — treener ja auditoorium võrdsed sõltumata sotsiaalsest seisundist, soost, keelest jm. Teiste sõnadega, treenerid ja grupijuhid on samad noored vaid omavad erinevaid oskusi ja kogemusi ning soovivad neid jagama oma kaaslaste ja ealistega.

Hetkel stuudio ei eksisteeri, vaid tegevus siiamani toimub EUYA Indigo nime all. Divisjonis tegutsevad edukalt fotoklubi, väitlusklubi, intellektuaalsete mängude klubi TARK projektiga „Smarteen”, „Tartu vabakutselised žongöörid, poisterid ja köielkäiad” ja seiklejate klubi. Rohkem infot iga huviringi ja klubi kohta saab klikkides vastavatele linkidele vasakpoolses menüüs.

Küsimustega pöörduge siia.

Tegevust toetab Tartu Linnavalitsus.

Lille 9,  51010 Tartu   |   Tel./Faks:  +372 566 90 533   |   E-post:  euya@euya.ee