По-русски|Eesti keeles|In English
Estonian UNESCO Youth Associationbanner
AlgusEUYAProjektidIndigoPersonaliaGaleriiKalender

Ajalugu

Eesti UNESCO Noorte Ühendus (Estonian UNESCO Youth Association, EUYA) oli asutatud 15. jaanuaril 2003 kui initsiatiivne noorte rühm. EUYA, kui mittetulunduslik organisatsioon, oli ametlikult registreeritud 2003. aasta detsembris. Organisatsiooni peakorter asub Tartus.

Mis on EUYA?

EUYA on noorte ühendus, mis on loodud Eestis koostöös UNESCO Eesti rahvusliku komisjoniga. EUYA peamisteks ülesanneteks on:

 • Koostöö regionaalsete organisatsioonidega hariduse, teaduse, sotsiaalses ja kultuurilises sfääris, nii Eestis kui ka mujal Euroopas;
 • Sidemete loomine ja alalhoidmine UNESCO rahvusliku esinduse (Eesti rahvuslik komisjon), UNESCO klubide ja EUYA liikmete vahel, informatsiooni vahendamine, kogemuste vahetamine teiste mittetulunduslike organisatsioonidega, kohtumiste korraldamine ja UNESCO põhitegevuse tutvustamine jne;
 • Konsultatsioonimehhanismide koordineerimine ja toetamine, rahvuslike ja rahvusvaheliste konverentside ettevalmistamine, läbiviimine ja arendamine, konsultatsioonid UNESCO globaliseerumise programmi teemal, osalemine integratsiooniprogrammides ja tähtsate rahvusvaheliste konverentside ettevalmistamine;
 • Informatsiooni ja andmete tsentraliseerimine ja levitamine valdkonnas, mis puudutab koostööd UNESCO klubide ja rahvuslike komisjonidega, seal hulgas andmebaasi ning internetilehekülje ülalhoidmine ja uuendamine.

Meie prioriteedid ja põhieesmärgid:

 • Kultuuri, hariduse, teaduse ja kommunikatsiooni arendamine;
 • UNESCO ideede levitamine noorsoo ja täiskasvanud elanikkonna seas rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasemel;
 • Erinevate sotsiaalsete, ealiste ja etniliste gruppide esindajate ühendamine tolerantsuse ja humanismi ideede järgimiseks;
 • Projektide ja programmide korraldamine noorte kaasamiseks regionaalsesse arengusse ja noorsoopoliitikasse;
 • Erineva teadusliku, kultuurilise ja haridusliku iseloomuga kirjanduse ilmutamine ja levitamine;
 • Hariva koolituse ja laagrite korraldamine kõigi vanusegruppide jaoks;
 • Harivate rahvusvaheliste vahetusprojektide, seminaride ja konverentside korraldamine ja neis osalemine, peegeldades praeguse Euroopa seisundit erinevates sfäärides ja tegevusvaldkondades aga ka isiklike ja professionaalsete kontaktide loomine;
 • Temaatiliste raamatukogude, noorte- ja tudengiklubide loomine järgimaks maailma kultuuripärandi ja intellektuaalsete väärtuste säilitamise prioriteete;
 • Teaduslike, kultuuriliste ja hariduslike väärtuste arendamine näituste, konverentside, seminaride ja spordiürituste korraldamise kaudu;
 • Rahvuskultuuride vaimuväärtuste väärtustamine;
 • Kultuuri ja käitumise standardite kujundamine ja arendamine.
Lille 9,  51010 Tartu   |   Tel./Faks:  +372 566 90 533   |   E-post:  euya@euya.ee