По-русски|Eesti keeles|In English
Estonian UNESCO Youth Associationbanner
AlgusEUYAProjektidIndigoPersonaliaGaleriiKalender

Aastal 2003 asutatud MTÜ Estonian UNESCO Youth Association (lühidalt EUYA) tegutseb kuues valdkonnas:

EUYA Outbound: rahvusvaheliste noorteprojektide (noorsoovahetuste, seminaride, koolituste jm) koordineerimise kaudu; tegevus toetab noorte mobiilsust ja edendab mitteformaalse õppimise võimalusi;

EUYA Indigo: kohalikele noortele suunatud huvitegevuste korraldamine, peamiselt huviringide ja -klubide vormis;

EUYA Training: noortele ja noorsootöötajatele suunatud koolitusprojektide (nii lühi- kui ka pikaajaliste) korraldamine eesmärgiga tõsta noorsootöövaldkonnas tegutsevate inimeste pädevusi ja arendada nende kutseoskusi;

EUYA Events: kohalike ja rahvusvaheliste avalike ürituste (sh näitused, muusika festivalid, kohtumised) läbiviimine eesmärgiga toetada ja tugevdada EUYA ja UNESCO prioriteete ja väärtusi;

EUYA Advisory: nõustamine ja infotugi noortele, noorteühendustele ja noorteliidritele, peamiselt projektitegevust, toetuse otsimist ja info levitamist puudutavates küsimustes;

EUYA Editorial: noortevaldkonna õppe- ja infomaterjalide tõlkimine ja toimetamine.

Alates 2014. aasta detsembrist kuni 2016. aasta juunini on MTÜ Estonian UNESCO Youth Association koos partneritega Lätist ja Austriast viinud ellu starteegilise partnerluse projekti „Creative Learning Cookbook“. Rohkem infot projekti ning projekti jooksul loodud metoodiliste materjalide kohta leiab projekti kodulehel creativelearningcookbook.tumblr.com ning projekti lehel Facebookis. Projekti toetas programm Erasmus+.

Konkreetsete projektidega seotud uudiseid EUYA levitab oma listides:

EUYA Outbound: http://groups.google.com/group/euya_outbound

EUYA Volunteers: http://groups.google.com/group/euya_volunteers

Soovite teada veel rohkem? Jälgige meie värskemaid uudiseid Facebookis: facebook.com/EUYAngo

Lille 9,  51010 Tartu   |   Tel./Faks:  +372 566 90 533   |   E-post:  euya@euya.ee
Serverit teenindab EENet